Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2008/01

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2008/01 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 21.01.2008
Obsah:
 1. Nové tlačivá k ročnému zúčtovaniu dane, nové vyhlásenia

 2. Nové tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov FO a PO

 3. Nové tlačivo Výpisu z daňového priznania za rok 2007


Podrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Nové tlačivá k ročnému zúčtovaniu dane, nové vyhlásenia


  V januári 2008 Ministerstvo financií SR zverejnilo nové vzory niektorých tlačív súvisiacich s ročným zúčtovaním dane zo závislej činnosti, ktoré sa majú použiť už teraz, pri zúčtovaní dane za rok 2007. Ide o tieto tlačivá:
  Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti a o preddavkoch na daň (list A4)
  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (list A4)
  Žiadosť o ročné zúčtovanie (list A4)

  Na rok 2008 je nové tlačivo Vyhlásenie k zdaneniu príjmov (list A3)

  Uvedené tlačivá sú už v predaji.

 2. Nové tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov FO a PO


  Už sú v predaji nové tlačivá daňových priznaní za rok 2007:
  Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A)
  Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B)
  Daňové priznanie k dani z príjmov PO

  Tlačivá výkazov pre podvojné účtovníctvo sa predávajú nové (platiace za rok 2007) už vyše pol roka (Súvaha, , Výkaz ziskov a strát ). Nemenili sa výkazy pre jednoduché účtovníctvo ( Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch).

  Uvedené tlačivá sú už v predaji.

  Nové bude tlačivo Poznámky k účtovnej závierke (k podvojnému účtovníctvu) toto tlačivo bude k dispozícii začiatkom februára.

 3. Nové tlačivo Výpisu z daňového priznania za rok 2007


  Sociálna poisťovňa zverejnila nový vzor tlačiva Výpis z daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2007, ktorý je už v predaji v našej webovej predajni tlačív.

Ak si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .