Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2008/10

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2008/10 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 10.10.2008
Obsah:
 1. Nový zákon o registračných pokladniciach - až od marca 2009

 2. Nové tlačivo Daňového priznania DPH od 1.1.2009

 3. Nové tlačivo k spotrebnej dani z liehu od 1. septembra 2008


Podrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Nový zákon o registračných pokladniciach - až od marca 2009


  Bol vydaný nový zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Časť zákona týkajúceho sa podnikateľov a používania pokladníc nadobúda účinnosť len od 1. marca 2009, teda poskytuje dostatok času na prípravu. Text zákona si môžete stiahnuť tu: Text zákona 289/2008 Z.z.

  Pokladnice po 1.marci 2009 budú musieť spĺňať podmienky nového zákona. V novom zákone sa sprísňujú požiadavky na pokladnice, na druhej strane však už nebude treba vlepovať denné uzávierky ani zapisovať údaje o tržbe do nových kníh pokladnice. Podnikatelia, ktorí už majú pokladnice v prevádzke podľa doteraz platnej Vyhlášky MS SR 55/1994 Z.z., budú môcť postupovať podľa tejto vyhlášky až do konca roka 2010 (vrátane používania doterajších tlačív a vlepovania uzávierok) , teda nemusia svoje pokladnice vymieňať hneď v roku 2009. Doterajšie tlačivá a knihy pokladnice budeme dodávať naďalej až do konca roka 2010.

  Pre tých, ktorí budú prevádzkovať po 1. marci 2009 pokladnice podľa nového zákona, budú k dispozícii nové Knihy elektronickej registračnej pokladnice včas, najneskôr vo februári 2009. O ich zaradení do ponuky na našej stránke Vás budeme včas infomovať.

  Doterajšia vyhláška MF SR 55/1994 Z.z. bola s platnosťou od 1.10.2008 novelizovaná, a upresňuje, že Subjekt môže používať len typ pokladnice, na ktorý bolo výrobcom, jeho splnomocnencom alebo dovozcom vydané vyhlásenie o zhode s technickými predpismi a akreditovanou osobou vydaný certifikát o splnení požiadaviek vyplývajúcich z tejto vyhlášky. Vyhláška okrem toho spresňuje aj zoznam služieb, pri ktorých sa má používať elektronická registračná pokladnica. Sú to nasledovné služby:
  45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave a údržbe osobných motorových vozidiel okrem inštalovania dielov a príslušenstiev, ktoré nie sú súčasťou výrobného procesu
  52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
  56.10.1 Jedálne
  56.10.9 Ostatné účelové stravovanie
  56.21 Dodávka jedál
  56.29 Ostatné jedálenské služby
  56.30 Služby pohostinstiev
  74.20 Fotografické činnosti
  77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
  77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
  77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
  77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
  93.11 Prevádzka športových zariadení, a to len pri prevádzke krytých a nekrytých kúpalísk
  93.13 Fitnescentrá
  93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
  96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
  96.02 Kadernícke a kozmetické služby
  96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
  96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov

  Text novely Vyhlášky si môžete stiahnuť tu: Novela vyhlášky 55/1994 Z.z. od 1.10.2008


 2. Nové tlačivo Daňového priznania DPH od 1.1.2009


  Ministerstvo financií SR svojim Opatrením č. 18184/2008-73 zverejneným vo Finančnom spravodajcovi č.7/2008 stanovilo od 1. januára 2009 vzor nového tlačiva Daňového priznania DPH. V januári, za zdaňovacie obdobia končiace 31.12.2008 sa podáva ešte doteraz platné tlačivo Daňové priznanie k DPH (obj.číslo 20146). Nové tlačivo bude v našej ponuke až od 1. februára 2009 s rovnakým objednacím číslom. Vzor nového priznania DPH si môžete pozrieť tu: strana 1, strana 2.

  Opatrenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 07/2008, v tejto čiastke FS nájdete aj nový vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel.


 3. Nové tlačivo k spotrebnej dani z liehu od 1. septembra 2008


  Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vyhláškou 327/2008 Z.z. stanovilo nový vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu. Nové tlačivo sa má prvýkrát používať za obdobie začínajúce 1. septembrom 2008 . Vzor tlačiva si môžete stiahnuť aj tu: Vzor DP spotrebnej dane z liehu.


Ak si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .