Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2008/12

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2008/12 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 16.12.2008
Obsah:
 1. Nové tlačivá pre ročné zúčtovanie

 2. Pokladničné doklady a súpiska peňazí s EUR

 3. Tlačivá receptov s potlačou "Sk" možno použiť do 30.6.2009


Podrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Nové tlačivá pre ročné zúčtovanie


  Na základe oznámenie Ministerstva financií sa v decembri 2008 zmenili tlačivá súvisiace s ročným zúčtovaním preddavkov na daň zo závislej činnosti. Tieto tlačivá budú potrebné na začiatku roka 2009 za zúčtovanie preddavkov za rok 2008. Jedná sa o tieto tlačivá:
  Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti a o preddavkoch na daň (list A4)
  Žiadosť o ročné zúčtovanie (list A4)
  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (list A4)
  Malá zmena bola aj v tlačive Vyhlásenie k zdaneniu príjmov (list A3).
  Uvedené tlačivá sú v našej ponuke už nové.

  Zatiaľ sa nemenili tlačivá Hlásenie o vyúčtovaní dane a Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch, ktoré začiatkom roka 2009 sa odovzdávajú za rok 2008 a vypĺňajú sa len v Sk.

 2. Pokladničné doklady a súpiska peňazí s EUR


  Nami dodávané Príjmové pokladničné doklady a Výdavkové pokladničné doklady boli prispôsobené mene EUR tak, že v prvom riadku sa na nich uvádza EUR a pod tým je riadok na prepočet v Sk.
  Na tlačive Súpiska peňazí v pokladni A6 (blok 100 listov) sú uvedené už len bankovky a mince EUR.

 3. Tlačivá receptov s potlačou "Sk" možno použiť do 30.6.2009


  Tlačivá receptov (lekárskych predpisov) s potlačou "Sk" je možné použiť podľa Metodického usmernenia MZ SR nasledovne:
  Ak lekár pri predpisovaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín po zavedení meny euro predpisuje na tlačivá, ktoré majú v príslušnom stĺpci uvedenú skratku slovenskej koruny „Sk“ a skratku halierov „h“, prečiarkne obe skratky a vpravo vedľa skratky „Sk“ napíše skratku meny euro podľa príkladu č. 5, a 6 v príkladovej časti metodickej pomôcky. Tlačivá lekárskych poukazov a lekárskych predpisov s predtlačenými skratkami „Sk“ a „h“ meny Sk budú akceptované maximálne do 30.6.2009.

Ak si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .