Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2009/02

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2009/02 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 28.02.2009
Obsah:
 1. Nenechajte sa podviesť! - použite fix na testovanie pravosti bankoviek

 2. Daňový sprievodca 2009 - zákony s komentárom


Podrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Nenechajte sa podviesť! - použite fix na testovanie pravosti bankoviek


  Len za 5,19 EUR (156.35 Sk) získajte jedinečnú pomôcku, ktorá Vám pomôže vyhnúť sa prijatiu falošnej bankovky:
  Tester pravosti bankoviek - fix
  Použitie: fixom označíte bankovku na mieste bez farebnej potlače. Ak označenie ostane bledožlté, materiál bankovky je pravý. Ak označenie sa zafarbí na tmavo a ostane tmavá, bankovka je falošná. Značka po niekoľkých hodinách zmizne. Vhodné pre EUR aj USD.

  objednať

 2. Daňový sprievodca 2009 - zákony s komentárom


  Ponúkame Vám publikáciu vydavateľstva Ecopress: Daňový sprievodca 2009.
  420 strán, A4, mäkká väzba, cena: 4,70 € (141,60 Sk) - objednajte kliknutím na odkaz v predch. riadku.
  Nájdete v nej na jednom mieste všetky daňové zákony platné na začiatku roka 2009. Každý daňový zákon je komplexne a prehľadne spracovaný a obsahuje odborné komentáre zmien, ktoré boli prijaté v roku 2008:

  Publikácia obsahuje:

  • Zákon o dani z príjmov
  • Zákon o DPH
  • Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku obsahuje aj daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel
  • Zákon o spotrebnej dani z vína
  • Zákon o spotrebnej dani z piva
  • Zákon o spotrebnej dani z liehu
  • Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
  • Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
  • Zákon o správe daní a poplatkov

  Bonus:

  • Zákon o účtovníctve
  • Zákon o cestovných náhradách

  Zákony sú odborne spracované a prehľadne členené:
  - staré znenie zákona je uvedené v rámčeku
  - najnovšie znenie zákona je zvýraznené hrubým písmom
  - vypustené časti zákona sú prečiarknuté
  - pri každom zákone sa nachádza komentár zmien a zoznam noviel
  - na konci každého zákona sú uvedené aj súvisiace právne predpisy

  objednať

Ak si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .