Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2009/03

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2009/03 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 25.03.2009
Obsah:
 1. Nové vydanie Zákonníka práce - aj za 0 EUR - náš darček pre Vás

 2. Nová kniha elektronickej registračnej pokladnice

 3. Sumy stravného sa zvyšujú od 1. apríla 2009


Podrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Nové vydanie Zákonníka práce - aj za 0 EUR - náš darček pre Vás


  Zákonník práce - zákon ktorý sa týka skoro každého.


  Teraz môžete získať brožúru s aktuálnym znením aj ako darček od nás - za 0 EUR! (0 Sk)

  Pripravili sme nové vydanie Zákonníka práce v znení od 1.3.2009

  Táto 80 stranová brožúra formátu A5 obsahuje aktuálny text Zákonníka práce (311/2001 Z.z.) v znení platnom od 1.3.2009. V texte sú označené miesta posledných zmien, ktoré sa udiali v roku 2008 a začiatkom roka 2009.

  Z tejto brožúry môžete pridať do košíka 1 ks za nulovú cenu!
  V prípade potreby ďalších výtlačkov brožúra sa dodáva za cenu 1,96 EUR (59,05 Sk),
  nájdete ju v tovarovej skupine Publikácie

  Ak objednávka obsahuje len túto brožúru za 0 EUR, v tom prípade sa účtuje poštovné/prepravné v základnej výške 3,32 EUR (100 Sk). Pri objednávke nad 66,39 EUR (2000 Sk) poštovné/prepravné je ZDARMA!

  Objednať za 0,- EUR - 1 výtlačok brožúry ako darček

  Objednať ďalšie výtlačky - za 1,96 EUR/ks

 2. Nová kniha elektronickej registračnej pokladnice


  Už sa predáva aj nová kniha podľa zákona platného od 1.3.2009 (zákon č. 289/2008 Z.z.)
  Používa sa s pokladnicami, ktoré spĺňajú nové podmienky ustanovené zákonom od 1.3.2009.

  Kniha elektronickej registračnej pokladnice má 96 strán, v tvrdej väzbe veľkosti A4. Do nej už netreba vpisovať údaje z uzávierok, ani vlepovať uzávierky. Do knihy sa zapisujú:
  • indentifikačné údaje o podnikateľovi,
  • údaje o elektronickej registračnej pokladnici
  • údaje o servisnej organizácii
  • záznamy daňového úradu
  • záznamy podnikateľa o prerušení prevádzky a poruchách
  • záznamy servisnej organizácie o opravách, údržbe,

  Poznámka: Do 31.10.2010 je možné používať doterajšie pokladnice s doterajšími knihami. Pri nich sa postupuje podľa doterajších predpisov. Všetky tlačivá súvisiace s registračnými pokladnicami nájdete v skupine Predaj, objednávky, doprava, podskupine Registračné pokladnice - tlačivá.

  objednať

 3. Sumy stravného sa zvyšujú od 1. apríla 2009


  Opatrením MPSVaR SR zverejneným v Zbierke zákonov pod č.110/2009 Z.z. sa menia sumy stravného pre jednotlivé časové pásma trvania pracovnej cesty takto:
  a) 3,60 eura (108,45 Sk) pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  b) 5,40 eura (162,68 Sk) pre časové pásmo nad 12 hodín až do 18 hodín,
  b) 8,30 eura (250,05 Sk) pre časové pásmo nad 18 hodín.

  Zvýšenie je účinné od 1. apríla 2009 . Poznámka: Z uvedenej zmeny vyplýva, že najnižšia hodnota gastrolístka sa zvýši na 2,70 EUR (81,34 Sk).

Ak si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .