Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2009/08

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2009/08 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 21.08.2009
Obsah:
 1. Vodič začiatočník, pozor pes, dieťa v aute a iné piktogramy

 2. Kniha inštruktáží (školení) - nové tlačivo

 3. Od 1. septembra 2009 sa zvyšujú niektoré sociálne dávky


Podrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Vodič začiatočník, pozor pes, dieťa v aute a iné piktogramy


  Do nášho sortimentu piktogramov sme pridali dve nové skupiny: Auto - označenia a Ostatné piktogramy, označenia , v rámci ktorých ponúkame tieto piktogramy:

  Piktogram - vodič začiatočník

  Piktogram - dieťa v aute

  Piktogram - baby on board (dieťa v aute)

  Piktogram - LPG - vozidlo na skvapalnený propán-bután

  Piktogram - CNG - vozidlo na stlačený zemný plyn

  Štátny znak Slovenskej republiky

  Piktogram s nápisom - POZOR tento objekt je chránený kamerovým systémom

  Piktogram - pozor pes

  Označenie na dvere - SEM - TAM

  Označenie na dvere - TLAČIŤ - ŤAHAŤ


 2. Kniha inštruktáží (školení) - nové tlačivo


  Do našej ponuky bolo zaradené nové tlačivo:
  Kniha inštruktáží - školení (A4, tvrdá väzba, 96 strán)

  Kniha slúži na zdokumentovanie inštruktáží a školení zamestnancov. Na prvej stránke je číselník (zoznam) mien zamestnancov, na ďalších listoch sa zapisuje osnova inštruktáže, dátum a tam sa podpisujú inštruované osoby. podrobnosti
  objednať

  Údaje o dôležitých školeniach sa zapisujú aj do Zápisníka bezpečnosti práce daného zamestnanca. Je to zošit formátu A5, obsahuje osobné dáta, záznam o vstupnom inštruktáži a zácviku, o účasti na inštruktážach, o pracovných úrazoch, púčasti na preventívnych lekárskych prehliadkach, a pod. objednať Zápisník BP

 3. Od 1. septembra 2009 sa zvyšujú niektoré sociálne dávky


  Dávky v hmotnej núdzi a príspevok na bývanie

  (menia sa nariadením vlády č. 324/2009 Z.z., s účinnosťou od 01.09.2009) :
  Nová výška dávky v hmotnej núdzi je:
  a) u jednotlivca 60,50 EUR mesačne,
  b) u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 115,10 EUR mesačne,
  c) u dvojice bez detí 105,20 EUR mesačne,
  d) u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 157,60 EUR mesačne,
  e) u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 168,20 EUR mesačne,
  f) u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 212,30 EUR mesačne.

  Nové zvýšenie dávky (podľa § 10 ods. 3 a 5 zákona 599/2003 Z.z.) je 13,50 EUR mesačne.

  Mesačná dávka (podľa §10 ods.9 zákona 599/2003 Z.z.) pre dieťa na účely zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, ak toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku, sa mení na 16,60 EUR.

  Nová výška príspevku na bývanie je
  a) 55,80 EUR mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
  b) 89,20 EUR mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

  Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

  (podľa zákona 627/2005 Z.z., menia sa opatrením MPSVaR č. 325/2009 Z.z. s účinnosťou od 01.09.2009) :
  Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti (§ 3 ods.4) sa mení z 332,61 EUR na 344,25 EUR
  Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti (§ 4 ods.3) sa mení z 833,17 EUR na 862,33 EUR
  Opakovaný príspevok dieťaťu (§ 5 ods.3 písm.a)sa mení z 124,81 EUR na 129,17 EUR
  Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (§ 6 ods.4) sa mení z 158,67 na 164,22 EUR EUR
  Zvýšenie opak.príspevku náhr.rodičovi (§ 6 ods.5) sa mení z 112,86 EUR na 116,81 EUR
  Osobitný opak. príspevok náhr.rodičovi (§ 7 ods.4) sa mení z 65,40 EUR na 67,68 EUR

  Rodičovský príspevok

  (mení sa opatrením MPSVaR č. 326/2009 Z.z. s účinnosťou od 01.9.2009)

  Suma rodičovského príspevku sa zvyšuje z 158,67 EUR na 164,22 EUR.

Ak si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .