Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2010/01

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2010/01 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 28.01.2010
Obsah:
 1. Daňový sprievodca 2010 - aktuálne zákony s komentárom

 2. Nové uzávierkové tlačivá, daňové priznania v predaji

 3. Nové tlačivá k ročnému zúčtovaniu


Podrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Daňový sprievodca 2010 - aktuálne zákony s komentárom


  Už je v predaji užitočná pomôcka: Daňový sprievodca 2010. (Cena: 4.70 EUR)
  Formát A4, 360 strán, mäkká lepená väzba (vydavateľstvo Ecopress). Obsahuje vybrané daňové zákony a postupy účtovania v znení pre rok 2010. V publikácii nájdete aktuálne informácie o vývoji legislatívy a podrobný prehľad zmien v daňových zákonoch. Daňové zákony sú komplexne a prehľadne spracované a obsahujú odborné komentáre zmien, ktoré boli prijaté v roku 2009.

  objednať

  Publikácia obsahuje:

  • Zákon o dani z príjmov
  • Zákon o DPH
  • Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku
  • Daň z nehnuteľností
  • Daň z motorových vozidiel
  • Zákon o správe daní a poplatkov

  • Postupy účtovania

  • Jednoduché účtovníctvo (nové)
  • Podvojné účtovníctvo (nové)
  • Opatrenie o zostavení účtovnej závierky (nové)

  Bonus:

  • Zákon o účtovníctve
  • Zákon o cestovných náhradách
  • Kontaktné informácie daňových úradov

  Zákony sú odborne spracované a prehľadne členené:
  - staré znenie zákona je uvedené v rámčeku
  - najnovšie znenie zákona je zvýraznené hrubým písmom
  - vypustené časti zákona sú prečiarknuté
  - pri každom zákone sa nachádza komentár zmien a zoznam noviel
  - na konci každého zákona sú uvedené aj súvisiace právne predpisy

 2. Nové uzávierkové tlačivá, daňové priznania v predaji


  Už sú na našej stránke v predaji nové tlačivá k uzávierke roka 2009, ktoré sa podávajú v roku 2010:

  Výkazy pre jednoduché účtovníctvo:


  Výkazy pre podvojné účtovníctvo:


  Tlačivá daňových priznaní - k dani z príjmov:


 3. Nové tlačivá k ročnému zúčtovaniu


  Zmenili sa tlačivá súvisiace s ročným zúčtovaním príjmov roka 2009, ktoré sa použijú v roku 2010:

  Nové tlačivá:


  Nezmenené tlačivo:


Ak si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .