Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2010/05

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2010/05 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 11.05.2010
Obsah:
 1. Nové tlačivá v ponuke (zdravotnícke, lesnícke, zákazkové)

 2. Od 1. júla 2010 sa menia maximálne vymeriavacie základy do Sociálnej poisťovne


Podrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Nové tlačivá v ponuke (zdravotnícke, lesnícke, zákazkové)


  Do ponuky tlačív v našej internetovej predajni pribudli tieto tlačivá:

  zdravotnícke:

  poľnohospodárske (lesnícke):

  pre evidenciu zákaziek:

 2. Od 1. júla 2010 sa menia maximálne vymeriavacie základy do Sociálnej poisťovne


  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením 164/2010 Z. z. ustanovilo že suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 je 8 934 EUR. Opatrenie nadobudlo účinnosť 30. apríla 2010.

  Táto zmena pôsobí na výšku maximálneho vymeriavacieho základu pre obdobie od 1. júla 2010 do 30. júna 2011 takto:
  a) maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie a na garančné poistenie je 1 116,75 EUR (predtým 1 084,55 EUR),
  b) maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie, na poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity je suma 2 978,00 EUR (predtým 2 892,12 EUR).

Ak si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .