Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2010/08

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2010/08 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 23.08.2010
Obsah:
 1. Nové povinnosti - Štátne symboly v školách a orgánoch územnej samosprávy

 2. Zvýšilo sa životné minimum a daňový bonus od 1.júla 2010

 3. Zmena príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa


Podrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Nové povinnosti - Štátne symboly v školách a orgánoch územnej samosprávy


  S účinnosťou od 1. septembra 2010 bol zákonom 200/2010 Z.z. novelizovaný zákon 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky, ktorý prináša tieto zmeny:

  Školy so štátnym vzdelávacím programom sú povinné (okrem umiestnenia štátneho znaku podľa doterajších predpisov) umiestniť:
  - na vhodnom mieste v priestoroch školy štátnu zástavu, text štátnej hymny a preambulu Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.
  -umiestniť v miestnosti, v ktorej prebieha vyučovanie, grafické znázornenie štátnej zástavy, text štátnej hymny a preambuly Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.

  Orgány územnej samosprávy sú povinné (okrem umiestnenia štátneho znaku podľa doterajších predpisov) umiestniť v miestnosti, v ktorej prebieha zasadnutie obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva alebo zasadnutie zastupiteľstva samosprávneho kraja, štátnu zástavu a preambulu Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.

  Štátne symboly, text preambuly Ústavy či text hymny je možné si stiahnuť z internetovej stránky Úradu vlády SR, a vytlačiť, alebo sú k dispozícii v našej ponuke ako kvalitne farebne vytlačené a zalaminované označenia (formátu A4), s umývateľným povrchom. Pre podrobnosti kliknite na niektorý obrázok:
  Štátny znak Štátna zástava Text hymny a preambuly Ústavy

 2. Zvýšilo sa životné minimum a daňový bonus od 1.júla 2010


  Opatrením 300/2010 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s účinnosťou od 1.7.2010 sa zvýšili sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona (601/2003 Z. z. o životnom minime) takto:

  a) ak ide o jednu plnoletú osobu: z 185,19 EUR na 185,38 EUR,
  b) ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu: z 129,18 EUR na 129,31 EUR,
  c) ak ide zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa: z 84,52 EUR na 84,61 EUR.

  V súvislosti s touto zmenou od 1.7.2010 sa menila aj výška daňového bonusu na dieťa z 20,00 EUR na 20,02 EUR

 3. Zmena príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa


  Od septembra 2010 sa menia príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (podľa zákona 627/2005 Z.z., menia sa opatrením MPSVaR č. 337/2010 Z.z. s účinnosťou od 01.09.2010):

  Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti (§ 3 ods.4) sa mení z 344,25 EUR na 344,59 EUR
  Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti (§ 4 ods.3) sa mení z 862,33 EUR na 863,19 EUR
  Opakovaný príspevok dieťaťu (§ 5 ods.3 písm.a)sa mení z 129,17 EUR na 129,29 EUR
  Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (§ 6 ods.4) sa mení z 164,22 na 164,38 EUR
  Zvýšenie opak.príspevku náhr.rodičovi (§ 6 ods.5) sa mení z 116,81 EUR na 116,92 EUR
  Osobitný opak. príspevok náhr.rodičovi (§ 7 ods.4) sa mení z 67,68 EUR na 67,74 EUR

Ak si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .