Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2010/11

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2010/11 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 29.11.2010
Obsah:
 1. Aké knihy k registračným pokladniciam?

 2. Zmena rodičovského príspevku od 1.1.2011

 3. Úprava prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa od 1.1.2011

 4. Mení sa minimálna mzda od 1.1.2011


Podrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Aké knihy k registračným pokladniciam?


  Predĺženie možnosti používať staré pokladnice


  Prinášame aktuálne informácie o registračných pokladniciach. Zákonom 494/2010 Z.z. sa predĺžila možnosť používania starých pokladní podľa doterajších predpisov až do konca roka 2011. (len tým, ktorí pokladne používali aj doteraz, teda novozačínajúci podnikatelia musia začať s pokladnicami podľa nového zákona.)

  Zákonom č. 289/2008 Z.z. boli zavedené nové požiadavky na elektronické registračné pokladnice, ku ktorým bude treba použiť už nové knihy pokladnice. Zákon po zmene bude dovoľovať až do konca roka 2011 používať staré pokladnice podľa doterajších predpisov (aj so starými knihami). Preto budeme až do konca roka 2011 vyrábať a dodávať aj doterajšie knihy pokladní:
  objednať č.10531 Kniha pokladnice a tržieb (96 strán, tvrdá väzba) - podľa doterajších predpisov (Cena: 3.90 EUR)
  objednať č.10530 Kniha pokladnice a tržieb (96 strán, mäkká väzba) - podľa doterajších predpisov (Cena: 2.65 EUR)

  K novým pokladniciam nové knihy


  Do 1.1.2012 každý musí obstarať novú pokladnicu (prípadne dať prerobiť tú doterajšiu ak sa dá), a dať ju zaregistrovať v novej knihe. Do novej knihy pokladnice už netreba vpisovať údaje z uzávierok, ani vlepovať uzávierky. Do knihy sa zapisujú záznamy DÚ, podnikateľa a servisnej organizácie. V našej ponuke nájdete novú knihu v mäkkej aj tvrdej väzbe:

  objednať č.10536 Nová kniha elektr.reg.pokladnice (96 strán, tvrdá väzba) (Cena: 4.60 EUR)
  objednať č.10535 Nová kniha elektr.reg.pokladnice (96 strán, mäkká väzba) (Cena: 3.00 EUR)

  Kam vlepovať uzávierky po novom?


  Keďže do nových kníh netreba vlepovať uzávierky, vyrobili sme aj knihy uzávierok, ktoré sú nepovinné, ale slúžia pre tých, ktorí majú radi poriadok v papieroch, aby mohli do neho vlepovať denné či mesačné uzávierky. (Šírka kolonky pre vlepenie pásky je širšia ako v doterajších knihách pokladnice: 68 mm.) V knihe uzávierok je možné uchovávať aj paragóny, neplatné doklady a vkladové doklady, ktoré je treba uložiť v zmysle zákona.

  objednať č.10538 Kniha uzávierok ERP (96 strán, tvrdá väzba) (Cena: 4.60 EUR)
  objednať č.10537 Kniha uzávierok ERP (96 strán, mäkká väzba) (Cena: 3.00 EUR)


 2. Zmena rodičovského príspevku od 1.1.2011


  Opatrením MPSVaR č. 335/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2011 sa mení suma rodičovského príspevku
  - zvyšuje sa z 164,22 EUR na 164,40 EUR.

  §4 ods.1,2 zákona 571/2009 Z.z.:
  (1) Rodičovský príspevok je 164,40 eura mesačne.
  (2) Rodičovský príspevok je 256,30 eur mesačne do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši dva roky veku, ak sa oprávnenej osobe pred vznikom nároku na rodičovský príspevok
  a) vyplácalo z dôvodu riadnej starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte alebo
  b) nevyplácalo materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte a bola v posledných dvoch rokoch pred narodením tohto dieťaťa najmenej 270 dní nemocensky poistená; do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského podľa osobitného predpisu.

 3. Úprava prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa od 1.1.2011


  Opatrením MPSVaR č. 336/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2011 sa mení prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa:

  (1) Prídavok je 21,99 eura mesačne. (doteraz 21,99 eura)
  (2) Príplatok k prídavku je 10,31 eura mesačne. (doteraz 10,31 eura)

 4. Mení sa minimálna mzda od 1.1.2011


  Nariadením vlády SR č. 408/2010 Z.z. suma minimálnej mzdy na rok 2011 sa ustanovuje na

  a) 317,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  b) 1,822 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Ak si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .