Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2011/02

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2011/02 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 01.02.2011
Obsah:
 1. Daňový sprievodca 2011 už v predaji

 2. Nové sú tlačivá daňových priznaní, výkazy za rok 2010 nezmenené

 3. Sumy stravného sa zvyšujú od 1. januára 2011

 4. Prečo platiť až 4x viac za atramentové kazety?


Podrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Daňový sprievodca 2011 už v predaji


  Publikácia na viac ako 380 stranách obsahuje vybrané daňové zákony a postupy účtovania v znení pre rok 2011. V publikácii nájdete aktuálne informácie o vývoji legislatívy a podrobný prehľad zmien v daňových zákonoch. Daňové zákony sú komplexne a prehľadne spracované a obsahujú odborné komentáre zmien, ktoré boli prijaté v roku 2010.

  Publikácia Daňový sprievodca 2011 obsahuje daňové zákony (Zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel, zákon o správe daní a poplatkov),
  postupy účtovania (jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, opatrenie o zostavení účtovnej závierky)
  Bonus (zákon o účtovníctve, zákon o cestovných náhradách, kontaktné informácie daňových úradov)
  Zákony sú odborne spracované a prehľadne členené, staré znenie zákona je uvedené v rámčeku, najnovšie znenie zákona je zvýraznené hrubým písmom, vypustené časti zákona sú prečiarknuté, pri každom zákone sa nachádza komentár zmien a zoznam noviel, na konci každého zákona sú uvedené aj súvisiace právne predpisy.
  cena: 5.00 EUR objednať

  Pozn.: Pre tých, ktorí pripravujú priznanie za rok 2010 a potrebujú mať prehľad o zákonoch platných pre rok 2010, sú k dispozícii ešte posledných niekoľko výtlačkov: Minuloročné vydanie - Daňový sprievodca 2010 (cena: 4.70 EUR)

 2. Nové sú tlačivá daňových priznaní, výkazy za rok 2010 nezmenené


  Zmenili sa tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov, ktoré sú už sú k dispozícii aj na našej stránke. Použijú sa za rok 2010, podávajú sa v roku 2011. Tlačivá výkazov pre jednoduché aj podvojné účtovnícto zostali pre rok 2010 nezmenené (okrem tlačiva Poznámy - príloha k daň.prinaniu právnickej osoby).:

  Tlačivá daňových priznaní - k dani z príjmov:

  Výkazy pre jednoduché účtovníctvo:


  Výkazy pre podvojné účtovníctvo: 3. Sumy stravného sa zvyšujú od 1. januára 2011


  Opatrením MPSVaR SR zverejneným v Zbierke zákonov pod č.533/2010 Z.z. sa menia sumy stravného pre jednotlivé časové pásma trvania pracovnej cesty takto:
  a) 3,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  b) 5,70 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až do 18 hodín,
  b) 8,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

  Zvýšenie je účinné od 1. januára 2011 . Poznámka: Z uvedenej zmeny vyplýva, že najnižšia hodnota gastrolístka sa zvýši na 2,85 EUR (75% z 3,80 EUR).

 4. Prečo platiť až 4x viac za atramentové kazety?


  Kto používa atramentovú tlačiareň, určite vie, že sa dá minúť na originálne atramentové náplne oveľa viac, ako stála samotná tlačiareň. Niekedy iná možnosť nezostáva, lebo neexistuje kvalitná a bezpečne použiteľná náhrada za originálne náplne.
  Podarilo sa nám do našej ponuky zaradiť vyskúšané NOVÉ kompatibilné atramentové náplne pre niektoré tlačiarne Canon a Epson. Ich ceny sú oveľa nižšie, niekedy menej ako štvrtina ceny kazety, ktorú nahrádza.

  Napríklad Canon 520BK originál stojí 16.40 EUR, kým rovnaký výrobok EzPrint (aj s čipom) len 3.98 EUR.
  Alebo Epson T0711 originál stojí 15.60 EUR, kým rovnaký výrobok EzPrint (aj s čipom) len 1.90 EUR.
  Preto pri kúpe tlačiarne sa oplatí napjprv zistiť, či k danej tlačiarni sa dajú kúpiť náplne za rozumné ceny.

  Jednotlivé kazety nájdete tu:
  Canon - lacné kompatibilné atramentové kazety
  EPSON - lacné kompatibilné atramentové kazety

Ak si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .