Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2012/02

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2012/02 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 20.02.2012
Obsah:
 1. Nové tlačivá výkazov a daňových priznaní

 2. Pomôcka pre úhradu daní

 3. Daňový sprievodca 2012 v predaji

 4. Nové tlačivá k ročnému zúčtovaniu

 5. Zasmejme sa – Svokra skúša

Tu si môžete stiahnuť infolist vo formáte pdf vhodnej pre tlač:Infolist 201202.pdf

Podrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Nové tlačivá výkazov a daňových priznaní


  Zmenili sa všetky tlačivá daňových priznaní, za rok 2011 sa v roku 2012 odovzdávajú nové tlačivá:
  Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A)
  Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B)
  Daňové priznanie k dani z príjmov PO (právn. osoby)

  Z účtovných výkazov sú nové tlačivá:
  Súvaha (k podvojnému účtovníctvu)
  Poznámky k účtovnej závierke (k podvoj. účtovníctvu)

  Z doterajších tlačív zostali platné tieto:
  Výkaz ziskov a strát (výsledovka, k podvoj. účt.)
  Výkaz o majetku a záväzkoch (jednoduché účt.)
  Výkaz o príjmoch a výdavkoch (jednoduché účt.)

  Boli už vydané nové vzory Výkazov pre jednoduché účtovníctvo, tie však bude povinné použiť až za rok 2012, ktoré sa odovzdávajú v roku 2013. Tu vymenované tlačivá si môžete pozrieť na našej stránke, ak kliknete na ich názov.

 2. Pomôcka pre úhradu daní


  Od januára 2012 má každý daňový subjekt vlastné číslo účtu, na ktoré má uhrádzať platby daní. Aby život nebol tak jednoduchý, navyše pre každú daň je treba použiť iné predčíslie účtu, a variabilný symbol tiež treba poskladať z označenia obdobia, za ktoré sa daň platí. Podrobnosti ustanovuje Vyhláška č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane.

  Na uľahčenie sprístupnilo Finančné riaditeľstvo SR na internete pomôcku, kde stačí zadať DIČ, a vybrať, že akú daň idete uhrádzať a za aké obdobie, následne sa Vám zobrazí číslo Vášho účtu a správny variabilný symbol vypočítaný podľa vyhlášky. Pomôcku nájdete na adrese: https://pki.drsr.sk/pomocka.jsp .


 3. Daňový sprievodca 2012 v predaji


  Publikácia na 360 stranách obsahuje vybrané daňové zákony a postupy účtovania v znení pre rok 2012. V publikácii nájdete aktuálne informácie o vývoji legislatívy a podrobný prehľad zmien v daňových zákonoch. Daňové zákony sú komplexne a prehľadne spracované a obsahujú odborné komentáre zmien, ktoré boli prijaté v roku 2011.

  Publikácia Daňový sprievodca 2012 obsahuje daňové zákony (Zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel, zákon o správe daní a poplatkov),
  postupy účtovania (jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, opatrenie o zostavení účtovnej závierky)
  Bonus (zákon o účtovníctve, zákon o cestovných náhradách, informácie o účtoch Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní)
  Zákony sú odborne spracované a prehľadne členené, staré znenie zákona je uvedené v rámčeku, najnovšie znenie zákona je zvýraznené hrubým písmom, vypustené časti zákona sú prečiarknuté, pri každom zákone sa nachádza komentár zmien a zoznam noviel, na konci každého zákona sú uvedené aj súvisiace právne predpisy.
  cena: 5.00 EUR objednať

  Pozn.: Pre tých, ktorí pripravujú priznanie za rok 2011 a potrebujú mať prehľad o zákonoch platných pre rok 2011, sú k dispozícii ešte posledných niekoľko výtlačkov: Minuloročné vydanie - Daňový sprievodca 2011 (cena: 5.00 EUR)

 4. Nové tlačivá k ročnému zúčtovaniu


  Boli vydané nové tlačivá v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti a s ročným zúčtovaním preddavkov na daň z príjmov:


  Vyhlásenie k zdaneniu príjmov (dvojhárok)
  Žiadosť o ročné zúčtovanie (list A4)
  Potvrdenie o príjmoch zo záv.činnosti a o predd. (list A4)
  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (list A4)

  Tlačivá Vyhlásení boli zmenené len v drobnostiach, preto v zmysle oznámenia MF SR je možné naďalej používať aj doterajšie vyhlásenia. Ostatné tu uvedené tlačivá pre ročné zúčtovanie dane z príjmov za rok 2011 však treba používať nové.


 5. Zasmejme sa – Svokra skúša


  Svokra sa rozhodne vyskúšať svojich dvoch zaťov. Príde k jednému a schválne spadne do studne. Zať skočí za ňou, a zachráni ju. Ráno keď sa zať zobudí, nájde pred dverami novú Octaviu s nápisom: Ďakujem - tvoja svokra.

  Svokra ďalší deň príde k druhému zaťovi, kde tiež spadne do studne. Zať ale ani prstom nepohne, svokra sa utopí. Cez noc však rozmýšľa, že keby bol zachránil svokru, mohol mať aj on novú Octaviu. No ale čo už?

  Ráno vstane: a pred domom stojí nový Mercedes s nápisom: Ďakujem - tvoj svokor.


Ak si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .