Tu ste: Hlavná stránka > Piktogramy, bezpečnostné označenia > Výstražné značky - piktogramy

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete

Využite našu bezplatnú službu! Raz alebo dvakrát mesačne na Váš e-mail zašleme
informácie o zmenách predpisov a novinkách v oblasti tlačív a kancelárskych potrieb! zapíšte sa tu

Výstražné značky - piktogramy

počet v skupine: 27


1. Označenie s nápisom POZOR horúca voda - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou, môže sa používať aj so žltým výstražným trojuholníkovým piktogramom č.13159
Obj.č.: 13171 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
2. Označenie s nápisom POZOR laserové žiarenie - samolepka (2 kusy 10x5 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou (2 kusy 10x5 cm v cene), môže sa používať ako dpolnok k výstražnému piktogramu "nebezpečenstvo laserového lúča (č.13160)
Obj.č.: 13170 (prepočet ceny: 30.13 Sk)
Cena s DPH 20% : 1.0000 EUR ks
3. Piktogram iné nebezpečenstvo - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z.
Obj.č.: 13159 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
4. Piktogram nebezpečenstvo látky podporujúcej horenie - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z.
Obj.č.: 13161 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
5. Piktogram nebezpečenstvo neionizujúceho žiarenia - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z.
Obj.č.: 13162 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
6. Piktogram nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseného bremena - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z.
Obj.č.: 13156 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
7. Piktogram nebezpečenstvo pohybujúcich sa priemyselných vozidiel - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z.
Obj.č.: 13157 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
8. Piktogram nebezpečenstvo poleptania - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z. (žieravina)
Obj.č.: 13154 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
9. Piktogram nebezpečenstvo silného magnetického poľa - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z.
Obj.č.: 13163 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
10. Piktogram nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z.
Obj.č.: 13158 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
11. Piktogram nebezpečenstvo výbuchu - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z.
Obj.č.: 13152 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
12. Piktogram nepezpečenstvo požiaru alebo vysokej teploty - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z.
Obj.č.: 13151 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
13. Piktogram - pozor schody ! - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou
Obj.č.: 13169 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
14. Piktogram biologické nebezpečenstvo - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z.
Obj.č.: 13166 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
15. Piktogram na označenie prekážky, krajného schodu - samolepka (kruh 10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou, hladký povrch
Obj.č.: 13422 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
16. Piktogram nebezpečenstvo pošmyknutia (klzká plocha) (10 x 10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou
Obj.č.: 13173 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
17. Piktogram nebezpečenstvo horúceho povrchu (horúca plocha) (10 x 10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou
Obj.č.: 13172 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
18. Piktogram nebezpečenstvo jedovatej látky - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z.
Obj.č.: 13153 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
19. Piktogram nebezpečenstvo laserového lúča - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z.
Obj.č.: 13160 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
20. Piktogram nebezpečenstvo nízkej teploty - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z.
Obj.č.: 13167 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
21. piktogram nebezpečenstvo od tlakových nádob s plynom
biela samolepiaca fólia s potlačou
Obj.č.: 13175 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
22. Piktogram nebezpečenstvo pádu - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z.
Obj.č.: 13165 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
23. Piktogram nebezpečenstvo škodlivej alebo dráždivej látky - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z.
Obj.č.: 13168 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
24. Piktogram nebezpečenstvo vtiahnutia (10 x 10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou
Obj.č.: 13174 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
25. Piktogram nebezpečenstvo zakopnutia - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z.
Obj.č.: 13164 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
26. Piktogram radiačné nebezpečenstvo - samolepka (10x10 cm)
biela samolepiaca fólia s potlačou - označenie podľa Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z.
Obj.č.: 13155 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks
27. piktogram stroj mimo prevádzky
biela samolepiaca fólia s potlačou
Obj.č.: 13176 (prepočet ceny: 15.36 Sk)
Cena s DPH 20% : 0.5100 EUR ks


Pomôžte nám! Ak ste nenašli, čo hľadáte, napíšte nám Vašu otázku či pripomienku!Budeme sa snažiť pomôcť a odpovedať Vám v krátkom čase. Ďakujeme.Vaša otázka, pripomienka:

Váš e-mail, kam máme poslať odpoveď: